• Przód
  • Przótył
  • Lewa
  • Prawa
Uwaga! Obiekty poza wyznaczonym obszarem zostaną zależnie od położenia częściowo lub w całości wycięte. Standardowy format nadruku to A4.

Koszulka

celjackasskawakieliszekkoronAKOTWICakrasnalkrowakwiateklaurmariomuchaokpiwoplayboyplazapunisherreniferrybaserfer2siatkaspiderszponyUFOwasyzabkazolnierzswinkalapy

Produkty powiązane: